Webskjema for forespørsel om fritt rettsråd

© ADVOKAT as
Webskjemaet er utarbeidet og behandles av advokatfirma angitt (som rettighetshaver) ovenfor. Som alternativer til henvendelse om fri rettshjelp via dette henvises til Velferdsetaten i Oslo kommune og databasen «Finn advokat», samt for øvrig til Advokatvakten organisert av Oslo krets av Advokatforeningen og studentrettshjelptiltak ved Universitetet i Oslo. Se fri-rettshjelp.no til informasjon om fri rettshjelp ordningen, og om hvem som kan behandle og avgjøre søknader om fri rettshjelp. Ved henvendelser direkte til fylkesmann eller saksbehandlende domstol må søknad sendes som ordinær post, og vedlegges papirskjemaet GA-6305B, samt dokumentasjon av økonomiske opplysninger i henhold til dette. For advokater som skal søke om fritt rettsråd på vegne av klient er prosjekt.fylkesmannen.no/rettsrad/ rett nettsted.
(Beskriv problemet ditt)
Kr Jfr. siste lønns-/trygdeoppgave(r)
Kr
(Fornavn - Mellomnavn - Etternavn)
+
(11 siffer)